ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau
 


            În România, pierderile cauzate economiei naţionale în general şi agriculturii în special, dar şi populaţiei de către fenomenele meteorologice periculoase, cât şi lipsa unor măsuri active de intervenţie pentru combaterea sau limitarea acestora au fost argumentul principal pentru abordarea cu precădere în ultimii ani a domeniului modificării vremii.
Începând cu anul 2000 s-a trecut la implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prin hotărâri anuale ale Guvernului.
Prin Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă s-a stabilit cadrul legislativ al intervenţiilor active în atmosferă, structura sistemului, modul de finanţare şi implementare a programului şi înfiinţarea Administraţiei Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică de interes naţional care răspunde de domeniul intervenţiilor active în atmosferă.
Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor este conceput ca un sistem coerent, naţional, interconectat regional, având în componenţa sa unităţi de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de "însămânţare" a norilor cu centrii de condensare prin care se limiteaza cresterea dimensionala a cristalelor de gheata din nor. 


            Pe baza Hotararii Guvernului nr. 256/2010 s-au aprobat obiectivele etapelor anuale ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, astfel:
- Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură în prezent protecţia unei suprafeţe de 140 mii ha, cu posibilităţi de protecţie a 200 mii ha în judeţele Prahova şi Buzău;
- Centrul Zonal de Coordonare Moldova şi Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, cu intrarea parţială în funcţiune în anul 2010;
- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Vrancea şi Galaţi - investiţie în derulare;
- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Mureş şi Alba - investiţie în derulare;
- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin - investiţie în derulare;
- activităţi de cercetare-dezvoltare pentru mijloacele tehnice şi tehnologii de combatere.
Sistemele antigrindină existente în lume (după datele Organizaţiei Meteorologice Mondiale)

Nr.

Denumirea ţării,

Dimensiunea aprox. a

Tipul reactivului

crt.

cod proiect

teritoriului protejat [km2]

 

1

Armenia, AR-1

10000

Agi

2

Austria, AUS-1

1800

Agi

3

Austria AUS-2

500

Agi

4

Bulgaria, BG-1

15000

Agi

5

China, CN-1

300000

Agi

6

China, CN-2

6000

Agi şi gheaţă uscată

7

China, CN-3

25000

Agi şi azot lichid

8

China, CN-4

220000

Agi şi azot lichid

9

China, CN-5

230000

Agi şi gheaţă uscată

10

China, CN-6

360000

nu sunt date

11

China, CN-7

600000

Agi şi gheaţă uscată

    12          

China, CN-8

20000

nu sunt date

13

China, CN-9

100000

nu sunt date

14

China, CN-10

40000

nu sunt date

15

China, CN-11

20000

gheaţă uscată

16

China, CN-12

130000

Agi

17

China, CN-13

10000

nu sunt date

18

Franţa, FR-1

80000 (teritoriu de lucru) 420000 (teritoriu controlat)

Agi

19

Germania ,GE-1

2400

Agi

20

Germania, GE-2

2500 (teritoriu de lucru) 7500 (teritoriu controlat)

Agi

21

Grecia, GR-1

5000

Agi

22

Ungaria, HG-1

8000

Agi

23

Rusia, RF-1

750

Agi

24

Rusia. RF-2

1096

Agi

25

Ucraina. UK-2

5010 /tpritnriu rlo

 

26

Ucraina, UK

4000 (teritoriu de lucru) 4000 (teritoriu controlat)

Agi

27

SUA, US-34

7740

Agi şi gheaţă uscată

28

SUA, US-35

22080

Agi şi gheaţă uscată

29

SUA, US-37

11340

Agi

30

Uzbekistan, UZ-1

800

Agi

31

Uzbekistan, UZ-2

1900

Agi

32

Uzbekistan, UZ-3

3130

Agi

33

Uzbekistan, UZ-4

800

Agi