ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau

 

              1. Structura Unităţii de combatere a căderilor de grindină

 

               In cadrul unui astfel de sistem , elementul structural de bază este constituit de către Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină. Aceasta asigură protecţia unei suprafeţe de 100 - 150 mii ha. Unităţile de combatere a căderilor de grindină pot duce acţiuni antigrindină în mod individual sau în comun (două sau mai multe unităţi ) în funcţie de dispunerea formaţiunilor noroase cu risc de grindină şi amploarea fenomenului.

Elementele structurale ale unei astfel de unităţi sunt:

-        punctul de comandă (P.C.) a acţiunilor de combatere a căderilor de grindină;

-        punctele de lansare a rachetelor (P.L.R.) , prevăzute cu instalaţii de lansare şi depozite pentru rachete, care se distribuie în teren în martie şi sunt strânse şi depozitate la P.C. în septembrie ;

-        reţeaua bicanal de transmisiuni - leagă punctele de lansare cu punctul de comandă, respectiv punctul de comandă cu celelalte elemente din infrastructură cu care interacţionează în timpul acţiunii.


 

 

 

 

           2.  Funcţionarea unei Unităţi de Combatere a Căderilor de Grindină

 

Informaţia radar de la reţeaua de radare meteorologice, prelucrată sub forma unor produse meteo specializat , este direcţionată către Punctele de Comandă ale Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină în a cărei zonă de acoperire a apărut riscul căderilor de grindină. In Punctul de Comandă, cu ajutorul pachetului soft specializat este elaborată metodica intervenţiei şi se elaborează comenzile privind: direcţia de lansare, Punctul de lansare care execută intervenţia, precum şi numărul rachetelor ce se lansează .