ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau
                        


                             1955 – 1958 – ATELIER ARTILERISTIC AL C.A.A.T. 04664
            În iarna anului 1954 – 1955 pe platforma OTOPENI a luat ființă Atelierul de reparații, armament, artilerie antiaeriană și o școala de armurieri. Ordinul de front nr. 1 din 01.01.1955 a consfințit noua organigramă a U.M. 04664 București. După plecarea garnizoanei sovietice care a staționat pe platforma CRÎNG, se efectuează mutarea ATELIERULUI ARTILERISTIC 1116 BUCUREȘTI – OTOPENI.
   

                       1958 - 1960 ATELIER ARTILERISTIC AL C.A.A.T. 04664
           Se continuă activitatea de reparații a tehnicii militare din dotarea forțelor armate.                   1961 –1981 – BAZĂ DE FABRICAT ȘI REPARAT TEHNICĂ DE RACHETE 268
             Spațiul productiv a crescut de la 2.000 m² la peste 10.000 m² datorită apariției unor noi construcții: atelierul de prelucrări mecanice, plombe între atelierele de reparat grupuri electrogene, hală de reparații tehnică de rachete, bancul de rodaj, vopsitoria, stația compresoare, garaje auto, platforme de reparat tehnică specifică alimentării rachetelor cu “O“ si “C“, atelierul de acoperiri galvanice, laboratorul pentru prelucrarea și analiza combustibililor speciali.
Planul de producție cuprindea o gamă foarte diversificată de produse aflate în dotarea trupelor de artilerie antiaeriană și era structurată pe două direcții:
- reparații: baterii de tunuri, aparate centrale de conducerea focului, grupuri electrogene, stații de radiolocație, stații ochire tunuri, aparatură optică; agregate complexe de control, dirijare și transport a rachetelor antiaeriene și terestre.
- fabricații: alimentatoare mobile și fixe de “ O” și “ C “; machete de exercițiu pentru rachete antiaeriene; piese de schimb și subansamble; acumulatori Zn Ag; alimentatoare de aer; puncte mobile pentru conducerea zborului; mașini de transport și încărcare; agregat de aerodrom ARPA – RF – W – M; rachete țintă pentru antrenarea trupelor în condiții apropiate de cele de luptă și rampe de lansare pentru acestea.           1981 - ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI REPARAȚII A TEHNICII DE RACHETE
            Pe structura Bazei de fabricat și reparat tehnică de rachete nr. 268 prin Decretul C.S. nr. 76 din 06.04.1981 au fost înființate: ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI REPARAȚII A TEHNICII DE RACHETE și CENTRUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU TEHNICA DE RACHETE. Se demarează INVESTIȚIA “R 2000“.                                                              1981 – 1988 

            Aspectul platformei industriale Crîngu lui Bot se schimbă: se construiesc noi hale de producți, se pun bazele sectorului pirotehnic, se măresc rețelele electrice, de gaze, de termoficare și de drumuri uzinale, se construiește calea ferată uzinală, se asigură sistemul de pază al obiectivului, astfel că în 1988 – anul predării către beneficiar a ultimelor obiective – Uzina ELECTROMECANICA avea aspectul actual și era unicul producător de rachete din România.
În domeniul fabricației de rachete se trece la asimilarea primelor rachete:
- racheta aer – aer dirijată în fascicol de radiolocație A–90 (model referinta:RS-2US)– omologată în anul 1984;
- racheta aer – aer autodirijată în infrarosu A–91 (model referinta R-3S) – omologată în anul 1984.
- racheta aer – sol teledirijată radio A-921 (model regerinta Kh-23M "GROM") – omologată în anul 1992
Pe linia fabricației de produse de tehnică militară, în afara produselor “ tradiționale “ ale Bazei 268, se trece la fabricarea bateriilor termochimice și simulatoarelor.
În tot acest timp de transformări în plan edilitar, activitatea industrială nu încetează nici o clipă. Până în anul 1990 producția uzinei a fost structurată pe următoarele domenii importante:
- fabricații de produse de tehnică militară
- reparații de tehnică militară din dotarea armatei           1990- STRUCTURĂ A GRUPULUI INDUSTRIAL AL ARMATEI-REGIE AUTONOMĂ
          Prin H.G. nr. 1329/21.12.1990 cele 2 entităti de pe platforma Crîngu lui Bot intră în structura Grupul Industrial al Armatei – Regie Autonomă, iar Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Tehnica de Rachete se transformă în Institutul de Cercetare și Proiectare Electromecanice.
După 1990, producția uzinei a fost structurată pe următoarele domenii:
- fabricarea produselor de tehnică militară;
- reparațtii de tehnică militară și dotarea armatei;
- diverse produse pentru producția civilă.                                      1997-UZINA ELECTROMECANICA PLOIEȘTI
            In anul 1997 Grupul Industrial al Armatei-R.A. este desfiintat si se infiinteaza Regia Autonoma Arsenalul Armatei. ÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI REPARAȚII A TEHNICII DE RACHETE fuzioneaza cu Institutul de Cercetare și Proiectare Electromecanice in Uzina Electromecanica Ploiesti.
Dupa 1998, din cauze de ordin economic, politic, tehnologic si social s-a ajuns la scaderea accentuata aproductiei speciale si la reorganizarea tuturor sectoarelor de activitate ale uzinei, in anul 2003 avand un nr. de 350 de angajati.
Reparatia tehnicii militare acopera un domeniu larg de produse,in care sunt incluse rachetele antiaeriene si lansatoare de rachete. În domeniul fabricatiei au fost realizate A90 racheta autodirijata in fascicol radio si A91 racheta autodirijata in infrarosu, A95 racheta antiaeriana autodirijata in infrarosu, A921 racheta aer-sol teledirijata radio si IL-A95 instalatie de lansare autopropulsata.
Pentru a crea trupelor conditii reale de antrenament prin tragere cu complexe antiaeriene a fost experimentat sistemul de siguranta pentru tragere cu rachete antieriene si a fost realizata tinta parasuta luminoasa TPDM-01 si avionul tinta ATT-01. Este fabricata o larga categorie de baterii termochimice, accumulatoare Zn-Ag si simulatoare.
În anul 1999 a fost semnat un contract cu firma Marconi Communications din Italia pentru asamblare, incercari si integrare de centre de transmisiuni.                                        2001- UZINA ELECTROMECANICA PLOIEȘTI 

            Devine S.C. UZINA ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A- filiala a C.N. ROMARM S.A.
În prezent se deruleazã în colaborare cu MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale), programul de realizare a Sistemului National de Antigrindina.

            In calitatea sa de unic producator de tehnica de rachete din Romania prin activitatea de cercetare-dezvoltare proprie, fara acord de licenta acordat altor producatori S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A. a realizat produse si servicii destinate productiei de tehnica militara si produse civile, unele dintre ele fiind brevetate la OSIM