ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau


                         


Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al S. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.


    - Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767"


    - Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971"


    - Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437"


    - Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332"


    - Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873"


    - Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909"


    - Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231"


    - Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732"


    - Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112"