ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau


       SOLICITAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

            La nivelul societatii ELECTROMECANICA PLOIESTI responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este domnul _________, iar email: solicitareinformatii@elmecph.ro


            Model cerere informatii de interese poblic - Descarcati document

            Model de reclamatie administrativa I - raspuns negativ - Descarcati document

            Model de reclamatie administrativa II - nu s-a raspuns in termen - Descarcati document


       RAPOARTE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII 544/2001

            Raport 2020 - Descarcati document        Societatea ELECTROMECANICA Ploiesti S.A. publica pe site-ul propriu, pentru accesul actionarilor si al publicului, informatiile si documentele prevazute de art. 51 din OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice