ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau
  

        Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.


       - Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767"


       - Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971"


       - Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437"


       - Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332"


       - Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873"


       - Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909"


       - Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231"


       - Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732"


       - Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112"


        NORMA ACHIZITII PUBLICE - Norma procedurala interna


       Sistemul de management al calitatii

        Sistemul de Management al Calitatii         Sistemul de management al calitatii corespunzator domeniului nostru de activitate, a fost implementat inca din anul 1996, cand, in urma evaluarii efectuate de catre Asociatia pentru Calitate-“Q”- ASOQ s-a emis Certificatul nr. 31/15.08.1996.


Mentinerea si imbunatatirea continua a SMC au constituit o preocupare permanenta, certificatele eliberate ulterior de OMCAS in 1997, 2002 si 2005 reprezentand recunoasterea eforturilor depuse in acest sens.


In perioada 2008÷2018 Sistemul de management al calitatii a fost certificat de catre CERTIND Bucuresti conform cerintelor SR EN ISO 9001:2008 si AQAP 2110 si a detinut certificatele:


       - Certificat CERTIND nr. 2150 C/19.12.2008, conform SR EN ISO 9001: 2001;


       - Certificat CERTIND nr. 4887 C/20.12.2011, conform SE EN ISO 9001:2008;


       - Certificat CERTIND nr. 8681 C/20.12.2014, conform SR EN ISO 9001:2008;


       - Certificat CERTIND nr. 26/20.12.2014, conform AQAP 2110:2009.


Incepand cu anul 2017 S. Electromecanica S.A a stabilit si a implementat un Sistem de Management Integrat (calitate-mediu-sanatate si securitate in munca) conform standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.


Tot odata au fost implementate cerintele AQAP privind asigurarea calitatii produselor executate de catre societate conform cerintelor NATO: AQAP 2110:2016.


In anul 2018 S. Electromecanica S.A. a fost certificata de organismul CERTIND si detine urmatoarele certificate:


       - Certificat CERTIND nr. 17496 C/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform SR EN ISO 9001:2015, valabil pana la data de 31.01.2021;


       - Certificat CERTIND nr. 17496 M/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015, valabil pana la data de 31.01.2021;


       - Certificat CERTIND nr. 17496 SS/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de sanatate si securitate ocupationala, conform SR OHSAS 18001:2008, valabil pana la data de 31.01.2021.


       - Certificat CERTIND nr. 17496 AQAP/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform AQAP 2110:2016 (standard militar), valabil pana la data de 31.01.2021.


In anul 2021 S. Electromecanica S.A. a fost recertificata de organismul CERTIND si detine urmatoarele certificate:


       - Certificat CERTIND nr. 20959 C/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform SR EN ISO 9001:2015, valabil pana la data de 31.01.2024;


       - Certificat CERTIND nr. 20959 M/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015, valabil pana la data de 31.01.2024;


       - Certificat CERTIND nr. 20959 SS/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de sanatate si securitate ocupationala, conform SR EN 45001:2018, valabil pana la data de 31.01.2024.


       - Certificat CERTIND nr. 20959 AQAP/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform AQAP 2110:2016 (standard militar), valabil pana la data de 31.01.2024.