ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau        I. Codul de etica

            Codul de Etică și Conduită al S. Electromecanica Ploiesti S.A. - 23.10.2013 - Descarcati document


        II. Integritate


        Lista cadouri


        Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

        Declaratia privind asumarea unei agende de integriate organizațională

        Planul de integritate al societății

        Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute

        Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate

        Contact

        III. Avertizor în Interes Public


        S. Electromecanica Ploiești S.A. primește rasportări conform Legii 361/2022 de la

        avertizorii în interes public, prin completarea formularului de raportare privind

        încălcări ale legii și transmiterea acestuia în oricare din următoarle modalități:


        1. Adresă de email :

        2. Personal, prin prezența la sediul societății

        3. Cutia poștală din cadrul societății

        4. Telefonic la numarul :

        S. Electromecanica Ploiști S.A. asigură confidențialitatea cu privire la identitatea averti-

        zorului în interes public


        Cadrul legal - Legea 361/2022 "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872"

        Formular tip - Avertizare de interes public al S. Electromecanica Ploiesti S.A. - 23.10.2013 - Descarcati document