ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau        I. Codul de etica

            Codul de Etică și Conduită al S. Electromecanica Ploiesti S.A. - 23.10.2013 - Descarcati document

            Codul de Etică și Conduită al S. Electromecanica Ploiesti S.A. - 15.05.2024 - Descarcati document

          Raport anul 2023 - Descarcati document

       

        Contact

            Consilier etica - dna. Cristina Oana FEHER

       

        II. Integritate


        Lista cadouri

            Raport privind bunurile primite cu titlu gratuit - Descarcati document


        Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

        Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizațională

        Planul de integritate al societății

        Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute

          Raport anul 2023 - Descarcati document

       

        Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate

       

        Contact

            Persoana responsabilă : consilier integritate - dna. Cristina Oana FEHER

            Email Persoana responsabilă : integritate@elmecph.ro

           Telefon

       

        III. Avertizor în Interes Public


          S. Electromecanica Ploiești S.A. primește raportări conform Legii 361/2022 de la

          avertizorii în interes public, prin completarea formularului de raportare privind

          încălcări ale legii și transmiterea acestuia în oricare din următoarle modalități:


          1. Cutia poștală din cadrul societății

          2. Prin intermediul serviciilor postale

          3. Personal, prin prezența la sediul societății

          4. Adresă de email : avertizareininterespublic@elmecph.ro


          S. Electromecanica Ploiști S.A. asigură confidențialitatea cu privire la identitatea averti-

          zorului în interes public


            Cadrul legal - Legea 361/2022 "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872"

            Formular tip - Avertizare de interes public al S. Electromecanica Ploiesti S.A. - Descarcati document


        IV. Guvernanta corporativa


        Contact

          Ofițer de conformitate - dl. director general adjunct Dan CIOLAC