ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau
  

        Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.


       - Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767"


       - Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971"


       - Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437"


       - Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332"


       - Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873"


       - Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909"


       - Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231"


       - Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732"


       - Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - "http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112"


        NORMA ACHIZITII PUBLICE - Norma procedurala interna


       Sistemul de management al calitatii

        Sistemul de management al calitatii corespunzator domeniului nostru de activitate, a fost implementat inca din anul 1996, cand, in urma evaluarii efectuate de catre Asociatia pentru Calitate-“Q”- ASOQ s-a emis Certificatul nr. 31/15.08.1996.
Mentinerea si imbunatatirea continua a S M C au constituit preocuparea noastra permanenta, certificatele eliberate ulterior de OMCAS in 1997, 2002 si 2005 reprezentand recunoasterea eforturilor depuse in acest sens.


       In anul 2008 s-a efectuat certificarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001:2008 si AQAP 2110 de catre CERTIND Bucuresti:
- cu certificatul nr.1 10 AQAP din 19.12.2008 pentru a mentine un "SISTEM DE MANAGEMENT DE ASIGURARE A CALITATII PENTRU PROIECTARE, DEZVOLTARE SI PRODUCTIE" in conformitate cu cerintele standardului AQAP 2110: 2003.
- cu certificatul nr. 2150 C/ 2008 din 19.12.2008 pentru a mentine un "SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII" in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2008.
Laboratorul de testari speciale RLTS a fost acreditat pentru efectuarea activitatilor de incercari, in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005, prin certificatul de acreditare nr. LI 744 din 09.01.2009 eliberat de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR.


        In anul 2011 a avut loc recertificarea SMC prin:

- certificatul nr. 26 AQAP din 20.12.2011pentru a mentine un "SISTEM DE MANAGEMENT DE ASIGURARE A CALITATII PENTRU PROIECTARE, DEZVOLTARE SI PRODUCTIE" in conformitate cu cerintele standardului AQAP 2110: 2003.

- certificatul nr. 8681 C din 20.12.2011 pentru a mentine un "SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII" in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2008.